↓ sidens fod

 
 
 
Nutidens mosaikkunst
  
Mosaik/skulptur af en fisk udstillet på havnen i Helsingør efteråret 2014, udført af to kunstnere, Hideaki Shibata og Kazuya Matsunaga, fra den japanske mosaistgruppe, Yodogawa Technique. Fisken var fremstillet af affald i plast og jern fra havet og fra lossepladsen og var en del af Kunst og Byrum Helsingør’s projekter, der i 2014 alle handlede om livet i Øresund. Interesserede Helsingør-borgere deltog i opførelsen af værket, der således kan betegnes som et stykke dansk Community Art.

Jeg vil her nævne en række nutidskunstnere, som jeg selv har lært at kende gennem bøger, tidsskrifter og internet. Det skal understreges, at antallet af fremragende mosaister er støt stigende, hvilket man bliver klar over, når man følger med online. Jeg har efter en meget kort præsentation af hver af de nævnte angivet nogle web-adresser, hvor der kan hentes informationer om de enkelte mosaister og deres kunst. Desværre er der ofte på Googles billedsider medtaget mosaikker og billedstof fra andre kunstnere end dem, det drejer sig om. De pågældende kunstneres billeder må man selv pejle sig ind på efter beskrivelserne af deres kunst. Det kan lade sig gøre!Forside

↑ sidens top