↓ sidens fod

 
 
 
Mine egne mosaikker

Som omtalt har jeg arbejdet med mosaik siden 2004, hvor jeg blev så privilegeret at kunne disponere over min egen tid i tilstrækkeligt omfang. Interessen for og arbejdet med mosaik har en stærk tendens til hurtigt at blive en livsform, som man ikke kan komme ud af igen. Man glider umærkeligt ind i en slags »kærlig besættelse«, der ekspanderer ud i en optagethed af materialer, former og farver, ideer og udtryk — og i en stadig trang til at stå eller sidde i timevis i sin egen verden og arbejde med mosaikken.

Jeg har aldrig helt følt mig moden til at kunne udstille og har endnu heller ikke fundet den karakter i mine mosaikker, der tydeligt viser, at de er mine. Der er stadig alt for meget, jeg skal have prøvet af. Alligevel fornemmer jeg, at tiden for en »signatur« i mine ting er ved at nærme sig, og jeg har fået både lyst til og behov for at vise dem frem.

På de følgende sider vises en del af de mosaikker jeg har lavet gennem årene, delt op i de kategorier, det drejer sig om. Betegnelsen »plancher« dækker over billeder til ophæng på vægge. Hver mosaik er beskrevet med standardoplysninger om mål, materialer o.s.v. De ting, der i større eller mindre grad er inspirerede af mine »læremestre« i bøger og på nettet, har jeg forsynet med en reference og evt. et link til den pågældende litteratur.

Foruden de her viste kan man på min mands hjemmeside, Musikmosaik, se en række illustrerende mosaikker, som jeg i 2008 og de følgende år udførte for ham.

  1. Spejle
  2. Borde
  3. Krukker
  4. Plancher
  5. Mosaikker med naturmaterialer
  6. Diverse

Forside Næste side

↑ sidens top