↓ sidens fod

 
 
 
Mosaikkerne i Jordan og Israel

De jordanske mosaikker er præget af de klassiske perioder, den byzantinske og den omeyyad’iske (arabiske), altså samlet set en periode, der strækker sig fra 3. til 7. årh. Deres udvikling, både stilistisk og individuelt, viser en smag, der lå tæt på det klassiske. Der blev anvendt og bearbejdet et rigt repertoire af klassiske motiver, heriblandt især Nil-motiver, landbrugs- og hyrdemotiver samt de mytologiske motiver; de vidner alle om et højt plan af tilpasning til de klassiske forbilleder, både litterært og kulturelt.

Byen Madaba, berømt for både kvaliteten og kvantiteten af sine mosaikker, var i en periode et vigtigt centrum for mosaikproduktionen og fyldt med eksempler på klassisk lærdom. En sal af irregulær form, ”Hippolytes hal”, har gulv-dekorationer, der er berømte for deres præcision og deres skønhed. Motivet bygger sandsynligvis på et hellenistisk udkast, men det er mesterligt udført i tesserae både m.h.t. farver og komposition.

  • Søg billeder af Hippolytes hal her.

Takket være inskriptionerne over personerne kender vi navnene på dem, der optræder på mosaikken i ”Hippolytes hal”. Faktisk er de jordanske mosaikker kendetegnede ved de mange inskriptioner, der er integreret i kompositionen og det ikonografiske program. Denne symbiose nåede i raffinement sit højdepunkt med ornamenterne fra den islamiske periode (fra ca. år 660) og fremefter.

I Israel, Syrien og Jordan blev mosaikgulvene udført som artistiske enheder, delt op i underfelter, der er knyttet sammen og indrammet af snoninger, geometriske sammenfletninger og løvværk. De yderste kanter er rigt ornamenterede med akantusblade og andre friser, der ofte indeholder motiver fra jagt- eller mytetraditionen.

Motivvalget blev i tiltagende grad påvirket af de teologiske doktriner – fra kirken eller synagogen. I Terra Santa (”Den hellige jord”) har man således gravet mere en 1000 mosaikker op, og disse synagoge-gulve vidner om et blomstrende jødisk samfund i den periode.

Lod mosaikken

En antik romersk gulvmosaik afdækket i 1996 i den israelske by Lod. Den stammer fra det 3. årh. e.kr. og er en af de største og mest velbevarede mosaikker, der nogensinde er fundet i Israel. Den består af paneler med detaillerede billeder af pattedyr, fugle, fisk, forskellige planter og skibe. Der er foreløbig uvished om funktionen af den bygning, som gulvet blev fundet i.

Mosaikken er skabt af kubiske stenmosaikstifter i blå, røde, gule, brune og hvide farver med adskillige nuancer af gråt og sort. Straks efter afdækkelsen af mosaikken blev den begravet igen for at undgå en beskadigelse af dens fine bevaringstilstand. Man afdækkede den igen i 2009 i meget kort tid. Over 30.000 gæster udnyttede muligheden for at beundre mosaikken i løbet af den ene weekend, den var udstillet offentligt. Samme år begyndte arbejdet for at skabe et varigt sted til mosaikken, the Lod Mosaic Archaeological Center, der planlægges åbnet i 2016.

  • Søg billeder af Lod-mosaikken her.


Historien Forrige side Næste side Forside

↑ sidens top

</